Historia Szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej  rozpoczęły swoją działalność z dniem 1 września 2003 r.

W początkach swojej działalności wychowawczej i edukacyjnej, szkoły skupiały dzieci i młodzież  tylko z  pobliskich miejscowości, a w miarę rozwoju zaczęły gromadzić także uczniów wywodzących się z dalszych okolic.

Intensywny rozwój Ośrodka, ciekawa oferta kształcenia oraz rosnące potrzeby edukacyjne w środowisku spowodowały wzrost zainteresowania nowo powstałymi szkołami.

Obecnie do naszych placówek uczęszczają dzieci i młodzież z kilku okolicznych gmin.

Od początku istnienia dyrektorem szkół jest ks. mgr Marek Kogut, a organem prowadzącym Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Z oferty edukacyjnej korzystają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Edukacja, wychowanie i terapia w naszych szkołach prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół nauczycieli i specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, logopedii, neurologopedii, psychologii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, rehabilitacji, hipoterapii. 

Ofertę tych zajęć szkolnych z czasem poszerzono o zajęcia hydroterapii, salę doświadczania świata, haloterapii,  hortiterapii oraz siłownię zewnętrzną.

Basen Rehabilitacyjny został oddany do użytku w 2006 r. Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone są przez wykwalifikowanych rehabilitantów. Ta forma terapii ma za zadanie wspomagać rozwój psychoruchowy przy zastosowaniu między innymi metod regulacji napięcia mięśniowego oraz  aktywacji mięśni. Dodatkowo woda posiada działanie relaksacyjno – odprężające.

Grota Solna, w której odbywają się zajęcia z haloterapii powstała w 2010 r. Jej główną zaletą jest wzmacnianie naturalnych sił obronnych organizmu w połączeniu z muzykoterapią i dźwiękami przyrody.

Kolejną formą terapii jest Sala Doświadczania Świata. Powstała ona w 2011 roku. Jej zadaniem jest doświadczanie świata wszystkimi zmysłami, a także odprężenie, relaks i wyciszenie.

W 2013 r. powstał ogród hortiterapii, który jest formą leczenia ogrodem. Wspomaga rehabilitację, a także doświadczenia sensoryczne dotyczące wszystkich zmysłów. Działanie ogrodu ma również charakter relaksacyjny i odprężający.

Następną formą rehabilitacji oraz usprawnienia kondycji fizycznej jest niedawno powstała siłownia zewnętrzna, która od 2015 r. cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców. Wykonywanie ćwiczeń na świeżym powietrzu dodatkowo wspiera indywidualną kondycję fizyczną uczniów.

Na początku istnienia szkoły podstawowej funkcjonowały dwa zespoły rewalidacyjno – wychowawcze oraz jedna klasa łączona, gromadząca uczniów z pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. W gimnazjum również był jeden oddział łączony, który skupiał uczniów z kl. I-III.

W miarę stopniowego zwiększania liczby uczniów zostały otworzone nowe zespoły rewalidacyjno – wychowawcze, których na dzień dzisiejszy jest już cztery. Podobnie było z funkcjonującymi  klasami łączonymi I - VI, które w 2007 roku zostały rozłączone na samodzielne  dwa etapy edukacyjne.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową  i posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich, windę, odpowiednie wyposażenie toalet oraz spełnia wszystkie normy architektoniczne.

 Nowo powstałe szkoły w strukturach Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej nieustannie otacza opieką duszpasterską, inicjuje ich rozwój oraz wspiera  działalność  Ks. Arcybiskup Józef  Kowalczyk.

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.