Świetlica szkolna

Świetlica obejmuje fachową opieką dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Treści, formy i metody pracy są tak dobrane, aby zapewnić dzieciom w różnym wieku interesujące i bezpieczne spędzanie wolnego czasu przed zajęciami lekcyjnymi jak i po ich zakończeniu.

Dzieci uczestniczą w zajęciach plastyczno – technicznych, muzyczno – rytmicznych a także w różnych zabawach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Udział w zabawach świetlicowych wpływa korzystnie na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz opiekuńczego stosunku wobec młodszych i mniej sprawnych kolegów.

Świetlica wyposażona jest w tablice multimedialną, sprzęt audiowizualny, różnego rodzaju gry dydaktyczne, układanki, puzzle, zabawki, a także w biblioteczkę z bajkami dla dzieci.

 Zajęcia realizowane są w oparciu o Roczny plan pracy świetlicy, ukierunkowany na działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne.

Świetlica czynna jest w godzinach 8.00-16.00

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.