Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne. Podczas tych zajęć uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania z różnych dziedzin, doskonalić swoje umiejętności w zakresie różnych obszarów.

Niezwykle istotnym aspektem naszej pracy jest wspieranie rozwoju psychoruchowego naszych wychowanków. Dzieci i młodzież uczestniczą w rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez wykwalifikowanych rehabilitantów. Zajęcia te odbywają się w bogato wyposażonych salach.

Dzieci korzystają z zajęć hipoterapii prowadzonych przez doświadczonego specjalistę. Kontakt z koniem poprawia naszym uczniom funkcjonowanie w sferach: fizycznej, emocjonalnej i społecznej.  Zajęcia odbywają się w okresie jesienno – zimowym w pawilonie do hipoterapii a wiosną i latem na świeżym powietrzu.

Ciekawą formą zajęć, lubianą bardzo przez dzieci jest Sala Doświadczania Świata, gdzie dzięki bogatemu wyposażeniu mają możliwość wielozmysłowego poznawania świata. 

Nasi podopieczni mają możliwość poprawy swojego zdrowia i relaksacji uczestnicząc w zajęciach haloterapii w wygodnej grocie przypominającą jaskinię solną. 

Pogodna aura sprzyja naszym spacerom do naszego rajskiego ogrodu mieszczącego się nieopodal szkoły, gdzie korzystamy z pięknych uroków przyrody i wspomagamy leczenie hortiterapią.

Kolejną formą niezwykle lubianą przez naszych uczniów jest basen, gdzie mają możliwość nie tylko rehabilitacji w wodzie, rekreacji ale i nauki pływania.

 

Koła zainteresowań                  

Koła zostały stworzone aby każdy uczeń mógł  rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania. W naszej szkole działają następujące koła zainteresowań:

Kółko teatralne służy aktywizowaniu i rozbudzaniu twórczych postaw uczniów wobec sztuki teatralnej oraz kształceniu odpowiedzialności za wspólną pracę. Rozwijają umiejętności współdziałania w grupie, samodzielność i zaradność życiową. Dzieci i młodzież wykorzystują swoje talenty w okolicznościowych przedstawieniach np. Jasełka, Misterium Męki Pańskiej, Dzień Rodziny oraz w wyjazdach pozaszkolnych.

Kółko plastyczne ma na celu naukę różnych technik plastycznych i sposobów malowania oraz rysowania. Są to zajęcia rozwijające zdolności manualne i wrażliwość na piękno. Prace dzieci biorą udział w różych konkursach i kiermaszach.

Kółko  muzyczno-ruchowe służy wspieraniu całościowego rozwoju ucznia, szczególnie sfery psychofizycznej z ukierunkowaniem na formowanie pozytywnych emocji i kształtowanie umiejętności relaksacji, poczucia rytmu oraz ekspresji twórczej.

Kółko liturgiczne gromadzi chłopców, którzy pragną służyć przy Ołtarzu Pańskim oraz podczas nabożeństw odbywających się w kaplicy Ośrodka. Ma ono na celu przybliżyć liturgię Mszy Świętej oraz  poznawać i praktykować sakramenty święte. Chłopcy uczą się nosić określone naczynia liturgiczne,  przygotowywać dary ofiarne i  dzwonić dzwonkami. Uczniowie nie tylko poszerzają swoją wiedzę religijną ale i kształtują w sobie postawę bezinteresownego pomagania innym oraz uwrażliwiają się na piękno słowa, dźwięku i obrazu. Poprzez radosne służenie Bogu i ludziom uczą się, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana ale i całej wspólnoty.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.