Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne obejmują swoimi działaniami edukacyjno - wychowawczymi  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym, znacznym i głębokim.  Prowadzone są przez specjalistę, tj. nauczyciela o szczególnych kwalifikacjach lub uprawnieniach;

  • neurologopedę i logopedę
  • psychologa
  • surdopedagoga
  • tyflopedagoga

Zajęcia neurologopedyczne obejmują terapię różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Stymulują całokształt rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy – komunikacji zarówno werbalnej jak i niewerbalnej, nauki podstawowych funkcji takich jak prawidłowe połykanie i oddychanie.

Zajęcia logopedyczne mają na  celu wyeliminowanie  nieprawidłowości w mowie. Stymulują opóźniony rozwój mowy, kształtują prawidłową artykulację poprzez korygowanie zaburzeń, a także doskonalą wymowę już ukształtowaną. Podczas zajęć prowadzone są  różnorodne ćwiczenia i zabawy ; oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, leksykalne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy. Wspólne zabawy i gry logopedyczne dostarczają dzieciom wiele radości i zadowolenia. 

Zajęcia  z psychologiem mają  na celu wspomaganie rozwoju dzieci, nabywanie nowych umiejętności oraz eliminację zachowań negatywnych i niepożądanych. Wspierają rozwój osobowości dzieci ,  a także kształtują pozytywny stosunek do własnej osoby.  Poprzez odpowiednio dobrane zabawy kształtowana jest motoryka mała, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja (werbalna i niewerbalna) oraz uspołecznienie. Dzięki pozytywnemu wzmacnianiu dziecko ma możliwość wytworzenia realistycznej samooceny oraz postawy otwartości i ciekawości wobec świata.

Zajęcia z surdopedagogiem przeznaczone są dla  uczniów z uszkodzeniem słuchu i wadami mowy wynikającymi z zaburzeń słuchu. Poprzez odpowiedni zakres ćwiczeń wspomagają rozwój dzieci słabo słyszących i niesłyszących . Przygotowują  do pełnego uczestnictwa w życiu wśród osób słyszących.

Zajęcia z tyflopedagogiem przeznaczone są dla uczniów z uszkodzeniem narządu wzroku. Celem zajęć jest  przekształcanie bodźców wzrokowych w postać dostępną dla niewidomego dziecka, tj. zastępowanie ich bodźcami słuchowymi lub dotykowymi oraz bezpośrednie kształcenie funkcji wzrokowych w przypadku dzieci z wadami wzroku.

Zajęcie specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, z uwzględnieniem zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Podczas zajęć dominuje forma indywidualnej pracy z dzieckiem w odpowiednio wyposażonych salach i  gabinetach terapeutycznych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.