Informacja dla sponsorów

Ta strona przeznaczona jest dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć nasz Ośrodek finansowo i przyczynić się do poprawy jakości życia dziecka niepełnosprawnego.

Konto: PKO BP S.A. I O/Tarnów 85 1020 4955 0000 7102 0074 8228

W zamian proponujemy umieszczenie banera reklamowego na naszej stronie internetowej, wpis do złotej księgi sponsorów oraz zachowanie we wdzięcznej pamięci.

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest kościelną osobą prawną, która organizuje i koordynuje działalność charytatywną w diecezji tarnowskiej.

Stosownie do postanowień art. 55 ustęp 7 ustawy z 17 maja 1989 r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. 89.29.154 z późn. zm.) darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Oznacza to, że darczyńcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę przekazaną na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej w pełnej wysokości - bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten, został potwierdzony uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, w pełnym dwudziestoosobowym składzie Izby Finansowej, z dnia 14.03.2005 r.

Załączniki:

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.