Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych to miejsce, które daje możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, niezdolnym do podjęcia pracy.

W Warsztacie stawiamy na jakość i poziom oferty terapeutycznej, różnorodność metod i form rehabilitacji, indywidualizację terapii, aktywne włączanie uczestników w życie społeczneoraz integrację środowiskową.

Zajęcia w Warsztacie obejmują:

 1. Usprawnianie podstawowych funkcji życiowych i społecznych oraz uzyskanie niezależności
  w jak najlepszym radzeniu sobie w samodzielnym życiu.
 2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego
 3. i celowego poruszania się oraz korzystania ze środków lokomocji.
 4. Kształtowanie prawidłowych zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowych (w drodze do WTZ, w trakcie rekreacji, codziennych czynności ).
 5. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy.
 6. Rozwój zainteresowań i uzdolnień, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych, wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 7. Zapewnienie możliwości współuczestnictwa w podejmowaniu przez uczestników warsztatu decyzji w sprawie jakości ich życia i potrzebnej im pomocy.
 8. Trening umiejętności i zachowań społecznych:
  • trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
  • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
  • trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
  • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich.

Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy odbywają się w pracowniach:

 1. Kulinarna
 2. Artystyczna
 3. Gospodarstwa domowego
 4. Ogrodnicza

Zajęcia dodatkowe:

 • Spotkania tematyczne (oraz inne działania uwzględniające zainteresowania i potrzeby uczestników)
 • Zajęcia sportowe, gry zespołowe, nordic walking
 • Wycieczki, warsztaty i plenery artystyczne, warsztaty zawodowe
 • Spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki
 • Udział w imprezach integracyjnych, okolicznościowych i uroczystościach kościelnych
 • Wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncerty, do lodziarni, kawiarni, pizzerii, klubów itp.
 • Organizowanie i udział wystaw artystycznych, kiermaszów i innych działań uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczestników.

    

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.