O szkole

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy ukończyli szkołę podstawową. Kształcenie trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Uczniowie realizują Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny opracowany na podstawie diagnozy funkcjonalnej oraz zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Proces kształcenia w naszej szkole charakteryzuje się wielostronnym oddziaływaniem edukacyjnym, wsparciem i indywidualnym podejściem do uczniów.

Placówka realizuje następujące zajęcia:

 • Zajęcia edukacyjne: przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, religia,
 • Zajęcia rewalidacyjne: rehabilitacja, zajęcia z logopedą, surdopedagogiem oraz zajęcia z psychologiem, zajęcia na basenie, hipoterapia, grota solna,
 • Zajęcia kształtujące kreatywność: z elementami plastyki, techniki, florystyki z wykorzystaniem bukieciarstwa, dekoracji kwiatowych oraz suszonych nasion, ziół.
 • Zajęcia sportowe:  w ramach których, młodzież uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, doskonali swoje umiejętności w zakresie gier zespołowych, wprowadzane są elementy lekkoatletyki oraz ćwiczenia na sali gimnastycznej i siłowni.

Poprzez łączenie różnorodności oddziaływań z zakresu rehabilitacji, form prozdrowotnych, specjalistycznego wsparcia psychologicznego i logopedycznego oraz edukacji z zakresu przysposobienia do pracy i funkcjonowania osobistego i społecznego przygotowujemy naszych uczniów do opanowania podstawowych czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i osobistym na miarę ich niepełnosprawności.

Głównym założeniem Gospodarstwa Domowego jest nabycie przez uczniów umiejętności z zakresu pielęgnacji ogrodu, estetyki pomieszczeń mieszkalnych, drobnych napraw w gospodarstwie domowym, sporządzania posiłków, oraz kształtowanie praktycznych umiejętności pracy w zespole i pracy samodzielnej.

Podczas zajęć z Gospodarstwa Domowego uczniowie nabywają umiejętności:

 • zastosowania przepisów BHP,
 • uprawy roślin,
 • zasad zmianowości,
 • opieki nad roślinami w ogrodzie i w pomieszczeniach (w tym, w szerokim zakresie poznają przyrodę i zwierzęta),
 • czynności porządkowych, prania, suszenia, prasowania,
 • bezpiecznego i zdrowego żywienia,
 • sporządzania posiłków i sposobów ich podawania,
 • dbania o czystość w swoim otoczeniu i wśród rzeczy osobistych,
 • wykonywania dekoracyjnych prac okazjonalnych i do codziennego przeznaczenia,
 • wykonywania drobnych napraw domowych.

Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie w dziedzinie kultury, rodziny, społeczeństwa oraz rozeznanie w życiu społecznym i pełnienia w nim ról uczniowie nabywają w ramach Funkcjonowania osobistego i społecznego.

Podczas zajęć z Funkcjonowania osobistego i społecznego uczniowie rozwijają umiejętności:

 • pisania, czytania, liczenia,
 • posługiwania się zegarem, miarami, wagą,
 • troski o zdrowie własne i innych osób,
 • orientacji w życiu społecznym,
 • organizowania i spędzania wolnego czasu,
 • wypełniania druków, dokumentów, wniosków,
 • kształtują poczucie własnej wartości,
 • doskonalą umiejętności komunikacyjne,
 • rozumienia znaczenia pracy i jej rodzajów,
 • planowania swojej przyszłości.

Wychowanie fizyczne

Celem wychowania fizycznego jest rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do samodzielności w zakresie lokomocji i samoobsługi,  podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu, kształtowanie sylwetki oraz sportowa rywalizacja. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowniach i na terenach sportowych.

Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonej pracowni przyrodniczo-technicznej, pracowni do zajęć kulinarnych, ogrodu szkolnego oraz obiektów sportowych.

Aktualności

XXXII Światowy Dzień Chorego

XXXII Światowy Dzień Chorego

"Nie jest dobrze, by człowiek był sam"

Czytaj więcej

Galeria

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.