O szkole

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy ukończyli szkołę podstawową. Kształcenie trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Uczniowie realizują Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny opracowany na podstawie diagnozy funkcjonalnej oraz zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Proces kształcenia w naszej szkole charakteryzuje się wielostronnym oddziaływaniem edukacyjnym, wsparciem i indywidualnym podejściem do uczniów.

Placówka realizuje następujące zajęcia:

 • Zajęcia edukacyjne: przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, religia,
 • Zajęcia rewalidacyjne: rehabilitacja, zajęcia z logopedą, surdopedagogiem oraz zajęcia z psychologiem, zajęcia na basenie, hipoterapia, grota solna,
 • Zajęcia kształtujące kreatywność: z elementami plastyki, techniki, florystyki z wykorzystaniem bukieciarstwa, dekoracji kwiatowych oraz suszonych nasion, ziół.
 • Zajęcia sportowe:  w ramach których, młodzież uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, doskonali swoje umiejętności w zakresie gier zespołowych, wprowadzane są elementy lekkoatletyki oraz ćwiczenia na sali gimnastycznej i siłowni.

Poprzez łączenie różnorodności oddziaływań z zakresu rehabilitacji, form prozdrowotnych, specjalistycznego wsparcia psychologicznego i logopedycznego oraz edukacji z zakresu przysposobienia do pracy i funkcjonowania osobistego i społecznego przygotowujemy naszych uczniów do opanowania podstawowych czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i osobistym na miarę ich niepełnosprawności.

Głównym założeniem Gospodarstwa Domowego jest nabycie przez uczniów umiejętności z zakresu pielęgnacji ogrodu, estetyki pomieszczeń mieszkalnych, drobnych napraw w gospodarstwie domowym, sporządzania posiłków, oraz kształtowanie praktycznych umiejętności pracy w zespole i pracy samodzielnej.

Podczas zajęć z Gospodarstwa Domowego uczniowie nabywają umiejętności:

 • zastosowania przepisów BHP,
 • uprawy roślin,
 • zasad zmianowości,
 • opieki nad roślinami w ogrodzie i w pomieszczeniach (w tym, w szerokim zakresie poznają przyrodę i zwierzęta),
 • czynności porządkowych, prania, suszenia, prasowania,
 • bezpiecznego i zdrowego żywienia,
 • sporządzania posiłków i sposobów ich podawania,
 • dbania o czystość w swoim otoczeniu i wśród rzeczy osobistych,
 • wykonywania dekoracyjnych prac okazjonalnych i do codziennego przeznaczenia,
 • wykonywania drobnych napraw domowych.

Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie w dziedzinie kultury, rodziny, społeczeństwa oraz rozeznanie w życiu społecznym i pełnienia w nim ról uczniowie nabywają w ramach Funkcjonowania osobistego i społecznego.

Podczas zajęć z Funkcjonowania osobistego i społecznego uczniowie rozwijają umiejętności:

 • pisania, czytania, liczenia,
 • posługiwania się zegarem, miarami, wagą,
 • troski o zdrowie własne i innych osób,
 • orientacji w życiu społecznym,
 • organizowania i spędzania wolnego czasu,
 • wypełniania druków, dokumentów, wniosków,
 • kształtują poczucie własnej wartości,
 • doskonalą umiejętności komunikacyjne,
 • rozumienia znaczenia pracy i jej rodzajów,
 • planowania swojej przyszłości.

Wychowanie fizyczne

Celem wychowania fizycznego jest rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do samodzielności w zakresie lokomocji i samoobsługi,  podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu, kształtowanie sylwetki oraz sportowa rywalizacja. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowniach i na terenach sportowych.

Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonej pracowni przyrodniczo-technicznej, pracowni do zajęć kulinarnych, ogrodu szkolnego oraz obiektów sportowych.

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Kolejny rok szkolny za nami.

Czytaj więcej

Galeria

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.